18.ULUSAL KİL SEMPOZYUMU 201918. Ulusal Kil Sempozyumu Bilimsel Programı için tıklayınız.


18. Ulusal Kil Sempozyumu Sosyal Program ve 28.09.2019 CUMARTESİ Teknik Gezi için Tıklayınız.


Seçili bildiriler Kocaeli Journal of Science and Enginering ve Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri dergilerine yönlendirilecektir.Amaç ve Kapsam

1983 yılından beri, iki yılda bir düzenli olarak yapılan Ulusal Kil Sempozyumunun Onsekizincisi, Kil Bilimleri Derneğinin katkılarıyla, Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Hammadde olarak endüstride bir çok alanda kullanılan killer ve kil mineralleri, aynı zamanda yenilikçi ürünler geliştirmek üzere bir çok bilim dalında araştırmalara konu olmaktadir. Bu sempozyumların amacı, Üniversiteler, araştırma merkezleri, devlet kurumları ve özel sektör tarafından yapılan akademik çalışmalar ile araştırma-geliştirme çalışmalarının bir bilimsel platformda sunulmasını ve tartışılmasını sağlamaktır.

İnşaat sektöründe, ıslak zemin, vitrifiye ve kaplama elemanlarında, güzel sanatlardan arkeolojiye, jeolojisi, mineralojisi ve jeokimyası açısından Jeoloji ve Maden Mühendisliğinde, Jeoteknikte, çevre, sağlık ve kozmetikte, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile nanokompozitlerde, seramikte, sondaj uygulamalarında, toprakta tarım ve sulama çalışmalarında ve zeolitin özel yapısıyla birçok sektöre hizmet eden kil ve kil mineralleri üzerine çalışmaları bu sempozyumda ilgili tüm çevrelere sunmayı amaçlamaktayız.

Davetli Konuşmacılar

Prof.Dr.Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI (GÜNEŞ ENERJİSİNİN DEPOLANMASINDA BAZI MİNERALLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ)


(*Davetli Konuşmacılar güncellenecektir.)S&B Endüstriyel Mineraller A.Ş.(*Sponsorlar güncellenecektir.)Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors