Konular

SEMPOZYUM TEMALARI

 • Kil Mineralojisi, Jeolojisi ve Jeokimyası
 • Kil ve Arkeoloji
 • Kil ve Çevre
 • Kil ve Sağlık
 • Bentonit
 • Killerin Fiziko-Kimyasal Özellikleri
 • Jeoteknik Uygulamalarda Kil
 • Jeotermal ve Kil
 • Kil ve Sanat
 • Nanokil, Nanokompozit ve Kil Katkılı Kompozitler
 • Seramik
 • Zeolit
 • Eski Topraklar (Paleosol), Kil ve İklim
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors